Чимээгүй төрлийн генератор

  • Чимээгүй төрлийн генератор

    Чимээгүй төрлийн генератор

    Өндөр эсэргүүцэлтэй дуу намсгагч секс ашиглан яндангийн дуу намсгагч амны чимээг багасгадаг.

    Hookon тохиромжтой, эвтэйхэн тээвэрлэх төхөөрөмж, хашааны багц нь 4 өргөх төхөөрөмж.

    Сайхан хэлбэр, боломжийн бүтэц.