Хүйтэн өрөө

  • Хүйтэн өрөө

    Хүйтэн өрөө

    Хүйтэн өрөөг захиалагч шаардлагатай урт, өргөн, өндөр, ашиглалтын температураар хангадаг.Ашиглалтын температурын дагуу бид тохирох хүйтэн өрөөний хавтангийн зузааныг санал болгоно.Өндөр болон дунд температурт хүйтэн өрөөнд ерөнхийдөө 10 см зузаантай хавтанг ашигладаг бол бага температурт хадгалах, хөлдөөх зориулалттай хадгалахад 12 см эсвэл 15 см зузаантай хавтанг ашигладаг.Үйлдвэрлэгчийн ган хавтангийн зузаан нь ерөнхийдөө 0.4мм-ээс дээш, хүйтэн өрөөний хавтангийн хөөсөрч буй нягтрал нь үндэсний стандартын дагуу нэг шоо метр тутамд 38KG~40KG/куб байна.