Дээвэрт суурилуулсан моноблок конденсацийн төхөөрөмж

  • Дээвэрт суурилуулсан моноблок хөргөлтийн төхөөрөмж

    Дээвэрт суурилуулсан моноблок хөргөлтийн төхөөрөмж

    Дээвэрт суурилуулсан моноблок болон хананд суурилуулсан моноблок хөргөх төхөөрөмж хоёулаа яг ижил гүйцэтгэлтэй боловч суурилуулах байршил өөр өөр байдаг.

    Дээвэрт суурилуулсан төхөөрөмж нь өрөөний дотоод зай хязгаарлагдмал газар маш сайн ажилладаг, учир нь энэ нь дотроо ямар ч зай эзэлдэггүй.

    Ууршуулагчийн хайрцаг нь полиуретан хөөсөрч үүссэн бөгөөд маш сайн дулаан тусгаарлах шинж чанартай байдаг.