Хувьсах гүйдлийн бага хүчдэлийн цахилгаан хуваарилах кабинет

  • GGD хувьсах гүйдлийн бага хүчдэлийн цахилгаан түгээх кабинет

    GGD хувьсах гүйдлийн бага хүчдэлийн цахилгаан түгээх кабинет

    GGD хувьсах бага хүчдэлийн цахилгаан түгээх шкаф нь цахилгаан станц, дэд станц, аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэгж болон бусад цахилгаан хэрэглэгчдэд AC 50HZ, нэрлэсэн ажлын хүчдэл 380V, нэрлэсэн гүйдэл 3150А цахилгаан түгээх системд цахилгаан, гэрэлтүүлэг, цахилгаан хувиргах төхөөрөмжид тохиромжтой. , Хуваарилалт ба хяналт.Бүтээгдэхүүн нь таслах өндөр хүчин чадалтай, 50KAa хүртэлх богино хугацааны гүйдлийг тэсвэрлэх чадвартай, уян хатан хэлхээний схем, тохиромжтой хослол, хүчирхэг практик, шинэ бүтэцтэй.