Хувьсах гүйдлийн хайрцаг хэлбэрийн дэд станц

  • ZBW (XWB) цуврал AC хайрцаг төрлийн дэд станц

    ZBW (XWB) цуврал AC хайрцаг төрлийн дэд станц

    ZBW (XWB) цуврал хувьсах гүйдлийн хайрцаг хэлбэрийн дэд станцууд нь өндөр хүчдэлийн цахилгаан тоног төхөөрөмж, трансформатор, нам хүчдэлийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийг нэгтгэсэн авсаархан иж бүрэн цахилгаан түгээх төхөөрөмжийг хотын өндөр барилга, хот, хөдөөд ашигладаг. барилга байгууламж, орон сууцны хороолол, өндөр технологийн хөгжлийн бүс, жижиг, дунд үйлдвэр, уурхай, газрын тосны ордууд, түр барилгын талбайнууд нь цахилгаан түгээх системд цахилгаан эрчим хүчийг хүлээн авах, түгээхэд ашиглагддаг.